Valsts aizsardzības dienesta trešajā iesaukumā obligātā kārtā pavēstes varētu saņemt līdz pat 500 jauniešu. Papildus atlasi rīkos 23.janvārī, jo pieteikušies pārāk maz brīvprātīgo. Pēc nejaušības principa izvēlētie jaunieši pavēstes saņems deklarētajā adresē vai arī e-adresē portālā "Latvija.lv". Obligātā kārtā iesauktajiem gan jārēķinās ar mazākiem labumiem kā brīvprātīgajiem.

1. decembrī noslēdzās brīvprātīgā pieteikšanās valsts aizsardzības dienesta trešajam iesaukumam. Tika saņemti 515 pieteikumi un pašlaik notiek to vērtēšana. Trešajā iesaukumā paredzēts uzņemt 480 jauno karavīru. Lai arī pieteikumu ir vairāk, jārēķinās ar atbirumu. Ik reizi vidēji atkrīt 30-50% iesaucamo. Un visbiežāk tas ir neatbilstoša veselības stāvokļa dēļ. Aizsadzības ministrijā lēš, ka dienestam varētu atbilst 250-270 cilvēku. Tas nozīmē, ka vismaz 200 cilvēku vēl ir jāatrod. Tāpēc arī notiks atlase pēc nejaušības principa, kurā pavēstes visā Latvijā saņems līdz pat 500 cilvēkiem – jau atkal rēķinoties ar atbirumu.