Ministru kabinets sēdē 11. augustā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšnieka amatā apstiprināja Jāni Ābeli, kurš stājas amatā laikā, kad paredzēts nopietns darbs saistībā ar bērnu tiesību aizsardzības sistēmas institucionālā modeļa izmaiņām. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai kā vienai no vadošajām iestādēm bērnu tiesību aizsardzībā ir uzticēta īpaša loma, jo tās misija ir profesionāli nodrošināt bērnu un aizgādnībā esošo tiesību un interešu kvalitatīvu uzraudzību un aizsardzību. Jānis Ābele ir sniedzis visaptverošu vīziju par iestādes turpmāko darbību, stratēģiju un misiju. Viņš ir izteicis skaidru redzējumu par iestādes pāreju no kontroles vadības uz metodiskā atbalsta iestādi, gatavs aktīvi sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām un citiem sadarbības partneriem.

Raidījuma viesis būs Jānis Ābele un Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.