Pašvaldību apsaimniekotie tilti, kas ir vairāk nekā trešdaļa no visiem tiltiem Latvijā, galvenokārt tiek uztverti kā parasti ceļu posmi un to apsaimniekošana aprobežojas ar brauktuves uzturēšanu. Turklāt novados tikai 16 % tiltu veiktas galvenās inspekcijas. Līdz ar to tiltu drošības uzlabošana nenotiek, revīzijā secinājusi Valsts kontrole.

Latvijā kopumā ir aptuveni 3000 tiltu, no kuriem vairāk nekā trešdaļa ir pašvaldību īpašumā. Lielākā daļa tiltu ir celti pagājušā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados un pašvaldību pārziņā un aprūpē ir nonākuši līdz ar Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu.

Pašvaldību tiltu uzraudzība, uzturēšana un finansēšanas kārtība ir jāpilnveido, turklāt precizējumi būvniecības normatīvajā regulējumā, kas stāsies spēkā šī gada novembrī, nodrošinās pašvaldību tiltu stāvokļa uzraudzību, norāda Satiksmes ministrija (SM), komentējot Valsts kontroles atzinumu par pašvaldības tiltu slikto uzraudzību.

Situāciju vērtē Satiksmes ministrijas Autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns.

Reaģējot uz Valsts kontroles veikto revīziju, Limbažu novada pašvaldība izstrādās tiltu pārvaldīšanas kārtību. Valsts kontrole revīzijas laikā konstatējusi, ka novadā nav veiktas galvenās pārbaudes vairākumam tiltu. Vietvara arī atzīst, ka par ceļu uzturēšanu atbildīgās personas līdz šim tiltus īpaši neizdalīja, jo to stāvoklis noteiktā laika posmā nav tik mainīgs, un pieņemts, ka tilti viennozīmīgi ir neatņemama ceļa sastāvdaļa.