Īstenojot revīziju par bioloģisko atkritumu pārstrādes sistēmas izveidi Latvijā, Valsts kontrole vērtēja arī noslēgtos atkritumu apsaimniekošanas līgumus: starp pašvaldību un pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, kā arī starp pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldības iedzīvotājiem un to atbilstību spēkā esošām normatīvam regulējumam. Revīzijā secināts, ka arī šajā jautājumā ir nepieciešami uzlabojumi, tādēļ Valsts kontrole izstrādājusi un piedāvā līgumu analīzes rīku gan pašvaldībām, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājam, lai varētu pārliecināties, ka noslēgtais atkritumu apsaimniekošanas līgums nodrošina kvalitatīvus un taisnīgus pakalpojumus.

Plašāk skaidro Valsts kontroles padomes loceklis, Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins.