Valsts kontrole revīzijā secina, ka nabadzības mazināšana Latvijā var kļūt par vienu no deklaratīviem lozungiem, kas minēts valsts attīstības galvenajos dokumentos, bet realitātē tikai daļēji un nosacīti sasniedz tos cilvēkus, kuriem sociālais atbalsts patiešām nepieciešams.

Revidenti izpētījuši, ka sociālajā politikā ir virkne trūkumu, pabalsti nereti nonāk pie tiem, kam tos varbūt nemaz nevajag, bet atvieglotie nodokļu režīmi jau pašlaik rāda un ļauj prognozēt, ka tie, kam nodokļus ļaujam maz maksāt tagad, nākotnē būs uzturami godprātīgajiem nodokļu maksātājiem.

Ar revīzijas rezultātiem iepazīstina Valsts kontroles padomes locekle Inga Vārava.

Viedokli izsaka labklājības ministre Ramona Petraviča, Tiesībsargs Juris Jansons un Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.