Pagājis pirmais mēnesis, kopš dzīvojam saskaņā ar jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu. Valdības un Saeimas iecere, veidojot jaunos novadus, bija radīt spēcīgākas pašvaldības, kuras kvalitatīvāk spētu īstenot savas funkcijas un sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem. Tomēr ir jāapzinās, ka vēl daudz darāmā, lai Latvijas iedzīvotāji šīs pozitīvās pārmaiņas sajustu. Tāpēc Valsts kontrole liks lietā savas gados uzkrātās zināšanas par labo praksi un trūkumiem pašvaldību darbā, lai reformas ieviešanu atbalstītu un lai tā nepaliktu tikai kā novada nosaukuma maiņa dzīvesvietas adresē.

Kā Valsts kontrole sekos līdzi administratīvi teritoriālās reformas ieviešanai, stāsta Valsts kontrolieris Rolands Irklis.