7.oktobrī visā Latvijā norisinās Valsts vides dienesta (VVD) īstenotā industriālo zonu un degradēto teritoriju kontroles kampaņa, tai skaitā autoservisu pārbaudes.

Kontroles kampaņas laikā VVD inspektori visas dienas laikā veic pārbaudes iepriekš identificētās paaugstināta riska industriālajās zonās un degradētajās teritorijās visā Latvijā. Kontroles kampaņas mērķis ir atklāt uzņēmumus, kas bez attiecīgas atļaujas veic piesārņojošās darbības un panākt vides aizsardzības prasību ievērošanu to darbā.

VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes piesārņojuma kontroles daļas vadītājs Kalvis Avotiņš skaidro, kāpēc šāda kontroles kampaņa nepieciešama

Latvijas Universitātes profesors Māris Kļaviņš vērtē, vai VVD veiktie pasākumi ir pietiekami, lai vides kvalitāte uzlabotos.