Šonedēļ - no 5.oktobra līdz 7.oktobrim visā Latvijā norisināsies Valsts vides dienesta (VVD) īstenotā kontroles kampaņa degradētajās teritorijās, lai identificētu ar nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu un autoservisu darbību, kā arī ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzes) izmantošanu saistītās nelegālās darbības.

Ko pārbaudīs un kāpēc skaidro, Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.