Lai izpildītu mērķus attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu kontekstā ar jaunajiem klimata mērķiem uz 2030.gadu, jāiesaistās būs visām nozarēm. 9. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uz sarunu aicināja lauksaimniekus, lai pārrunātu nozares videi labvēlīgu saimniekošanas praksi Latvijā.

Kādi mērķi Latvijai kopumā jāsasniedz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā, skaidro vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.

Viedokli izsaka Zemnieku saeimas Valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre.