Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz noteikt par pienākumu atkritumu apsaimniekotājiem tīmekļvietnē "www.skiroviegli.lv" ievadīt un uzturēt aktuālu informāciju par dalītās vākšanas punktiem un laukumiem. 

Valsts vides dienests sadarbībā ar VARAM un Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir sācis darbu pie vienotās atkritumu dalītās vākšanas tīmekļvietnes "www.skiroviegli.lv" izveides.

Par ieceri stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs

Viedokli izsaka "Zaļā jostas" valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa un Latvijas Zaļais punkts direktors Kaspars Zakulis.