Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) iepazīstina ar pētījuma par starpinstitūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā rezultātiem. Pētījumu veica Latvijas tiesnešu mācību centra eksperti Ilonas Kronbergas vadībā pēc VBTAI pasūtījuma. Pētījums identificē aktuālākos uzdevumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanai pirms gaidāmās reformas.

Par pētījumu raidījumā Pēcpusdiena stāsta Latvijas tiesnešu mācību centra pētniece Ilona Kronberga.

Viedokli izsaka audžumamma un aizbildne Elīna Bataraga un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore Valentīna Gorbunova.