Latvijā saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras datiem 2019. gadā bija 766 aptiekas, bet efektīvas sistēmas nodrošināšanai būtu jābūt 480 aptiekām jeb par 37% mazāk, salīdzinot ar šobrīd esošo aptieku skaitu. Veselības ministrija pārskatījusi aptieku izvietojuma ģeogrāfiskos un demogrāfiskos kritērijus un jaunos ierobežojumus virza izskatīšanai valdībā.

VM atzīmē, ka saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) farmaceitu skaits uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā atbilst vidējam OECD valstu rādītājam, kamēr aptieku skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir par 44% lielāks nekā vidēji OECD valstīs.

Darbs pie aptieku kritēriju pārskatīšanas uzsākts pagājušajā gadā, kā rezultātā tapuši grozījumi Ministru kabineta noteikumos.

Par plānotajām izmaiņām aptieku tīklā stāsta Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere, iecerēto vērtē Aptieku īpašnieku asociācijas izpilddirektore Kristīne Jučkoviča un RSU pasniedzēja Ieva Rutkovska.