Veselības ministrija ir nākusi klajā ar detalizētu paziņojumu par gaidāmajām izmaiņām kompensējamo medikamentu modelī. Iedzīvotājam zāles kļūs pieejamākas, jo nav pamatojuma tam, ka kaimiņvalstīs tās pašas zāles izmaksā lētāk nekā Latvijā.

Šobrīd Veselības ministrijā viens no aktuālākajiem jautājumiem ir, kā panākt vienlīdzīgu efektīvu un ilgtspējīgu zāļu cenas veidošanās mehānismu, kas nav pārskatīts kopš 2005. gada. Recepšu zāles,kas nav kompensējamas, un kompensējamie medikamenti tagad ir vienā modelī. Patreiz Latvijā ir daudz dārgāki medikamenti nekā mūsu kaimiņos Lietuvā un Igaunijā, taču izskaidrojumu bieži vien nevar atrast. Tas tā vienkārši ir. Jaunajā kompensējamo medikamentu modelī īpaši svarīgi ir aizsargāt trūcīgus un maznodrošinātu cilvēkus, kā arī bērnus invalīdus. Protams, arī mazās lauku aptiekas, jo tās bieži vien pilda arī doktorātu funkciju, jo tuvākais doktorāts atrodas vairāku desmitu kilometru attālumā.

Plānots samazināt kompensējamo medikamentu cenas par 15 - 20%. Tas attiecas uz dārgajiem medikamentiem, kas izmaksā vairākus desmitus eiro. Tas nozīmē, ja pašlaik kāds medikaments, piemēram, vēnu trombozes pacientam izmaksā 75.13 eur, tad pēc šī modeļa ieviešanas zāles maksās 33,83 eur plus 0,75 eiro par recepti.

Arī šis būs jaunums pēc izmaiņu ieviešanas. Tagad pacientam ir jāmaksā 0,71 eiro par recepti, turpmāk pacients maksās 75 eiro centus, neatkarīgi no tā, cik medikamenti ir iekļauti receptē. Zināms, ka lielai daļai iedzīvotāju nemaz nav iespējams nopirkt visas nepieciešamās zāles, tāpēc cilvēki izvēlas pirkt pa daļām. Arī turpmāk to varēs darīt, recepte būs pieejama arī vēlāk, samaksājot vienu reizi šos 75 centus.

Plānots, ka kompensējamo medikamentu modeļa izmaiņas varētu stāties spēkā no 1.novembra. Šobrīd šis projekts ir nodots sabiedriskajai apspriešanai, kā arī tam vēl ir jāgūst apstiprinājums Ministru kabinetā.