Vides un mākslas festivāls “GreenFest '21” aicina aplūkot divpadsmit Latvijas mākslinieku radītus vides un zemes mākslas objektus, kas izvietoti Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Katrs nes stāstu par pašizpausmi mijiedarbībā ar dabu, par būšanu harmonijā ar vidi, kurā dzīvojam, un ar sevi pašu. “GreenFest” mākslas festivāls norisinās no 8. augusta līdz 31. oktobrim.

Par festivāla ideju un norisēm - “GreenFest '21” idejas autors un realizētājs Egars Ricevs.

“Greenfest” ir zaļā dzīvesveida festivāls, kas norisinās kopš 2018. gada. Pavasarī publiski izsludinātajā konkursā tika pieteiktas 34 Latvijas mākslinieku idejas, no kurām atbalstītas un realizētas tika 12. Konkursa uzsaukuma mērķis bija radīt vides mākslas objektus Gaujas Nacionālā parka teritorijā, ar kuru starpniecību “GreenFest” mākslas festivāls aktualizē dažādu augu un dzīvnieku sugu (dzīvotņu) izzušanas problēmu, kas ir tiešs videi nedraudzīgas saimniekošanas rezultāts ar ilgtermiņa sekām ekoloģijai, videi, dabai un cilvēkam.