Šī gada septembrī visās Latvijas skolās pakāpeniski tiks ieviests pilnveidotais mācību saturs un pieeja, savukārt pirmsskolas izglītības iestādes pēc jaunajiem principiem strādā jau pusgadu. Nozīmīga loma pilnveidotā satura un pieejas īstenošanā ir arī vecākiem – būt nevis pasīviem vērotājiem, bet gan aktīviem sava bērna izaugsmes veicinātājiem. Tieši tādēļ Valsts izglītības satura centrs (VISC) sāk informatīvo kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”. Kampaņas mērķis ir informēt vecākus par būtiskākajām pārmaiņām izglītības saturā – no pirmsskolas līdz vidusskolai -, kā arī sagaidāmo vecāku iesaisti bērna mācībās un sadarbībā ar skolu.

Par kampaņu stāsta projekta "Skola 2030" vadītāja Zane Oliņa.

Viedokli izsaka Siguldas pilsētas vidusskola direktore Ņina Balode un Jevgenija Tverjanoviča-Bore, mamma pamatskolas skolēnam un bērnudārza audzēknim.