Šajā Piespēles pusstundā ceļojam uz Latgali, izstaigājam Kaunatas vidusskolas rekonstruēto stadionu, jauno sporta zāles kompleksu, uzklausām, kā izdevies uzlabot sportošanas iespējas reģionā un ko nozīmē ne tikai saglabāt vidusskolu bezdarba skartajā Latgalē, bet arī veicināt dažādu sporta veidu attīstību tajā.

Pirms trim gadiem vieglatlēte Gunta Latiševa-Čudare kļuva par Eiropas čempioni 400 m skrējienā, vecumā līdz 23 gadiem. Ārpus sporta viņa nodarbojas ar tautas dejām un ar Rēzeknes deju kolektīvu "Dziga" piedalījās Dziesmu un XVI Deju svētkos. Deju partneris Mārtiņš Vaičulis kļuva par Guntas partneri dzīvē. Nu jau divus gadus ģimene dzīvo Dagdas novada Andrupenes novada Zundās.

Lai atcerētos skolas laiku sportošanas tradīcijas, Gunta Vaičule atbrauca uz Kaunatu, kur tad arī aprunājāmies gan par dzīvi, gan vieglatlētiku.

“Stadionam Kaunatā būt!” – tā pirms dažiem gadiem lēma Kaunatas vidusskolas Skolas padome, kas apvieno vecāku, skolēnu un skolotāju pārstāvjus. Klātesošie izteicās par labu stadiona apjomīgajai renovācijai, argumentējot gan ar skolas dzīvotspēju, ko pamatoja skolas direktore Alīna Gendele, gan ar tā lomu ciemata veselīgā dzīvesveida nodrošināšanā. Tādējādi tiek īstenotas arī skolas darba prioritātes, kas paredz skolēnu, viņu vecāku un skolotāju aktīvu iesaistīšanos skolas darba plānošanā un pilnveidē. Uz sapulci bija ieradušies vecāku pārstāvji no Dubuļiem, Rundēniem, Čornajas, Lipušķiem un, protams, Kaunatas.

Pēc Kaunatas pagasta konsultatīvās padomes akcepta, pagasts vērsās pie Rēzeknes novada domes, lai saņemtu atļauju aizņēmuma pieteikumam Valsts kasē. Domes deputāti atbalstīja un stadions ir rekonstruēts.

Tagad Kaunatā ir radīts viss lai sportotu, stadions, trenažieru zāle, zāle ar spoguļiem deju pilnveidošanai, iespēja tikt pie slidām un slēpēm ziemā. Stāsta Ināra Paramonova, Tamāra Kablanova un Pēteris Kablanovs.