Raidījumā Pievienotā vērtība par to, ka no uzņēmumiem mūsdienās gaida stipri vairāk par klasisko “gūt peļņu”, un meklējot, kā tieši uzņēmumam atrast savu vietu, var raudzīties arī uz sociālo uzņēmējdarbību. 

Nedaudz par uzņēmējdarbības nākotni - par virzienu, kurā arvien biežāk dodas cilvēki ar uzņēmējspējām, ideju un talantu - par sociālo uzņēmējdarbību. Jau trešo gadu īpašā nedēļā diskutē un atrāda paveikto sociālajā uzņēmējdarbībā un šogad diskusijās varēja manīt, ka arvien izplūdušāka kļūst robeža starp sociālo uzņēmējdarbību un vienkārši uzņēmējdarbību.

Tas strādā arī otrā virzienā - ja no ikviena uzņēmuma arvien vairāk prasa līdzīgu atbildību, kā no sociālā uzņēmuma, tad jāatcerās arī, ka sociālalais uzņēmums ir un paliek uzņēmums, kas strādā pēc biznesa principiem.

Tā kā sociālie uzņēmumi pamatā strādā, lai risinātu sabiedrības problēmas, tiem arī tiek atbalsts. Līdz šim pamatā tie bija granti, bet nākotnē jārēķinās ar izmaiņām. Atbalsta nosacījumi vēl nav apstiprināti, tomēr jau ir skaidrs - uzņēmumiem būs lielāka līdzatbildība. 

Bet otra puse ir pieprasījums. Mēs katrs indicviduāli iespēju robežās varam pirkt un atbalstīt sociālos uzņēmumus, bet ir iespēja to darīt arī pat valstiskā un pašvaldību līmenī.