Raidījumā Pievienotā vērtība par finanšu pratību - terminu, ko valstiskos dokumentos var aprakstīt sīki un smalki un ietērpt vissarežģītākajās definīcijās. Tā arī ir izdarīts. Ir tapusi jaunā finanšu pratības stratēģija 2021. - 2027. Aplūkojam to ar labvēlīgu, bet arī kritisku skatu. 

Raidījuma izskaņā par aktuālajām norisēm Baltijas biržā un stāsts par kādu no tur kotētajiem uzņēmumiem.

Prast rīkoties ar naudu māca jau skolās, bet līdzīgi kā ar sīnusiem, kosinusiem - ne visi šīs iemaņas profesionāli pielieto ikdienā. Piemēram, kādas ir sekas tam, ja sociālismā skolotus cilvēkus iemet atmodas kapitālismā ar visai draņķīgiem likumiem, redzējām 2008.gada krīzē. 

Pēc tās saprata, ka turpmāk valstij un tās iedzīvotājiem krīzes pārdzīvot būtu vieglāk, ja iedzīvotāji mācētu labi un disciplenēti pārvaldīt paši savas finanses un neuzņemties pārmērīgas kredīsaistības, uzkrātu vecumdienām, respektīvi būtu finanšu pratīgi. Tā tapa valstī pirmā finanšu pratības stratēģija - tās galvenais mērķis - veicināt cilvēku zināšanas un darbošanos ar naudu. Ir speciāls indekss ar ko šādu sabiedrības pratību mēra.

Indeksā esam savākuši 21,7 punktus no 99 iespējamiem. Skolā par to laikam būtu - nesekmīgi - divi. Tagad ir tapusi jauna finanšu pratības stratēģija 2021.-2027.gadam, atšķirībā no iepriekšējās, tā koncentrēsies ne tikai uz skolām, bet arī uz ģimenēm, darba vietām un citām kopienām, lai maksimāli plaši aptvertu visus iedzīvotājus.