Raidījumā Pievienotā vērtība par jauno Īres likumu un to, kā tas varētu atdzīvināt izīrēšanas tirgu ja ne visā Latvijā, tad vismaz Rīgā. Un plašāk par kādu biržas uzņēmumu, kura bizness arī ir nekustamais īpašums.

1. maijs šogad bija ne tikai darba svētki. Pēc visai ilgā tapšanas ceļa, spēkā stājās jaunais Īres likums. Un tas nozīmē nelielu revolūciju īres tirgū.

Vecajā Īres likumā karalis bija īrnieks. Kas nav slikti, ja esat īrnieks. Bet tas nav tik labi nekustamā īpašuma attīstības procesam un jaunu izīrētāju ienākšanai tirgū. Tā seminārā stāsta "Sorainen" vecākais jurists Jorens Jaunozols. Viņš min piemēru, ka īres likums bija  saistošs arī jaunajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem. Ideja jau laba - lai pasargātu īrniekus, bet reāli, kā stāsta Jaunozols, laiku pa laikam uzņēmēji saskārās ar visai nepatīkamām situācijām. 

Likums nosaka vairākas izmaiņas. Piemēram, īres līgumiem jābūt terminētiem, lai īrnieks baudītu pilnu aizsardzību, īres līgums jāreģistrē zemesgrāmatā, un - bezstrīdus kārtībā var piedzīt īres maksu. Te interesants aspekts - bezstrīdus piedziņa attiecas tikai uz īres maksu, nevis piemēram, komunālajiem pakalpojumiem. Un tādēļ, iespējams, arvien biežāk komunālos maksājumus iekļaus īrē. Pēc ekspertu domām - jaunais īres līgums ir sabalansētāks starp iesaistītajām pusēm. 

To, vai tiešām īrnieku un izīrētāju intereses ir sabalansētas, parādīs tas, kā likumu piemēros praksē. Bet tas, uz ko cer daudzi, ir ledus laikmeta beigas īres tirgū.