Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) šobrīd aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties sešu Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānu izstrādē. Viena no šīm teritorijām atrodas Rucavas novadā. Sventājas upes ieleja ir īpaši aizsargājam teritorija, taču apsaimniekošanas trūkumu dēļ tā ir aizaugusi ar kokiem un krūmiem, savukārt upē bebri sagāzuši kokus, kas traucē attīstīt laivošanas tūrismu. Dabas aizsardzības plāns ļaus apzināt problēmas un meklēt risinājumus, kā pasargāt dabas vērtības un vienlaikus veikt apsaimniekošanu.