Neatkarīgo ekspertu izstrādātie individuālās attīstības plāni bērnunamu bērniem netiek pilnībā īstenoti. Andrija Likova, kas pirms pusotra gada valsts pasūtījumā veica Jelgavas bērnunama bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu, katram audzēknim izstrādāja arī īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plānus. Šobrīd, strādādama bērnunamā, psiholoģe secina, ka ar lielām grūtībām izdodas izpildīt vien atsevišķus šo plānu punktus. Plānu izveidošanai deinstitucionalizācijas projektā tika iztērēts viens miljons eiro, taču uzdevumu izpildei pašvaldībām mēdz nepietikt naudas. Pašvaldību savienībā tāpat stāsta, ka speciālisti bērniem paredzējuši arī tādus pakalpojumus, kādu Latvijā nemaz nav.