Jaunajā pamatizglītības standartā tagadējā mācību priekšmeta “Mājturība un tehnoloģijas” vietā, turpmāk visās pamatskolas klasēs, būs mācību priekšmets “Dizains un tehnoloģijas”. Kā teikts Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā, jaunais priekšmets par centrālo mērķi izvirzīs dizaina procesa apguvi un pieredzi ar dažādām tehnoloģijām. Tomēr dažādu jaunu tehnoloģiju ieviešana uztrauc skolas, jo jauna mācību materiālu un tehniskā nodrošinājuma iegāde nebūs lēta. Tikmēr standarta ieviesēji mierina, ka pie rezultāta skolas varēs tikt arī bez dārgajām iekārtām.