Rīgas dome pēkšņi un lielā steigā grib grozīt normatīvus, lai pēc pāris iedzīvotāju iesnieguma Juglas ezerā atļautu izmantot motorizētos transportlīdzekļus. Nozares komitejā šis jautājums tika iekļauts kā ārkārtas un raisīja asas debates. Opozīcijai ir bažas, ka tādējādi tiek izdabāts dažu turīgu rīdzinieku gribai Juglas ezerā izklaidēties ar ūdensmočiem. Savukārt upurēta tiktu daba, brīvdabas muzeja un pansionātu miers krastos.