Pēc līguma laušanas ar biedrību „Patvērums "Drošā māja"" un kamēr vēl nav noslēgts jauns līgums ar pakalpojuma sniedzēju,  Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) pats nodrošina vienu sociālo darbinieku un sociālo mentoru patvēruma centrā „Mucenieki”.