Noslēgusies pirms vairākām nedēļām veiktā, atkārtotā Jelgavas bērnunama direktores Ineses Kovaļevskas izvērtēšana. Tās laikā secināts, ka veicami vairāki uzdevumi, tomēr pašvaldība izsaka atbalstu Ineses Kovaļevskas komandai. Jāatgādina, ka oktobrī Radio ziņoja par pašvaldības ieceri bērnunama direktori atbrīvot no ieņemamā amata. Toreiz Kovaļevskai pārmeta nepietiekamās administratīvās zināšanas, vadot samērā lielu pašvaldības iestādi. Aprīlī atkārtoti vērtēta direktore un viņas komanda. Līdz ar jauno vadību krasi sarucis bērnu skaits iestādē, kas šobrīd Jelgavas bērnunamu padara par vienu no vismazāk apdzīvotajiem, līdz ar to pašvaldībai ir nācies atlaist darbiniekus.