Šodien Jaunā izglītības standarta ieviesēji – Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības un satura centrs, kā arī standarta veidotāji - Skola 2030 žurnālistiem atklāja priekšlikums, kas saņemti jaunā standarta ieviešanas gaitā. Tādu ir daudz un jaunā satura saka, ka daļa no tiem ir ņemti vērā, bet citi nemaz nav ieviešami. Tāpat iesaistītās puses vēlreiz izklāstīja, ko Jaunais mācību standarts nozīmēs.