Ministru kabinets šodien sēdē plāno apstiprināt atbildes vēstules projektu Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas un okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveides atbalstītājiem. Jāpiemin, ka ap muzeja rekonstrukcijas projektu jau ilgāku laiku virmo būtiskas kaislības – sākotnēji projekts izraisīja apjomīgas diskusijas arhitektu vidū, savukārt šobrīd projekts pakāpeniski kļuvis arī par politiķu cīņas arēnu.