Vairāk nekā astoņu mēnešu garumā ģimenes ārste Ilona Timčenko cīnījās par savu taisnību, lai beidzot – martā - tiktu izbeigta Veselības inspekcijas uzsāktā administratīvā lieta saistībā ar e-veselības vidē izrakstītu darbnespējas lapu. Pērn jūnijā inspekcija viņai piemēroja maksimālo sodu – 700 eiro - par darbnespējas lapas izsniegšanu ar atpakaļejošu datumu, ko pēc tam samazināja līdz 140. Ģimenes ārste šo lēmumu uzskatīja par nepamatotu un norādīja uz kļūmēm e-veselības ieviešanā. Viņa vērsās tiesā, kas inspekcijas lēmumu atcēla un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai. Tagad arī inspekcija atzinusi kļūdu.