Franču rakstnieka Albēra Kamī „Piezīmju grāmatiņas” ir domas, darbu uzmetumi, realitātes atspulgi. „Piezīmju grāmatiņas”, kuras viņš sauca par savām burtnīcām, Kamī  rakstīja laikā no 1935. gada  līdz pat savai nāves dienai. „Radio mazās lasītavas” studijā tiekas Kamī „Piezīmju grāmatiņu” tulkotāja un izdevēja Inta Geile un aktieris Gundars Āboliņš. Izdevniecība "Omnia mea". Grāmatu mīļotājus atbalsta