Balti izlaižas kārībās, kur un kad vien iespējams. Ilgi svētki, garas, tīksmīgas runas,

- tā raksta Dzintars Sodums. Viņa „Kapātas esejas”, dažādu gadu raksti , ieskats sarakstē ar Jāni Krēsliņu senioru, kā arī atdzejojumi publicēti grāmatā „Post scriptum”. Grāmatā arī Noras Ikstenas eseja par Dzintaru Sodumu „Viņpuse. Viņpusē. Viņā pusē.” Ar Noru Ikstenu runājam par Dzintaru Sodumu, valodu un literatūru. Dzintara Soduma „Post scriptum” izdevusi „Dienas Grāmata”.

Raidījumu atbalsta: