Romāns „Vendenes lotospuķe” par Jāni Poruku sākas ar laiku Drēzdenē, kur Poruks studē Drēzdenes konservatorijā un bauda gan mākslu, gan bohēmu. Tad seko Rīga un Cēsis. Savukārt Druviena ir Poruka dzimtā vieta, tieši tur, romānu vaļā verot, fragmentus lasīja autore Inga Žolude, apliecinot, ka Poruks nav tikai autors „Kaujai pie Knipskas” un „Pērļu zvejniekam”, bet Poruks jālasa viss. Romāna pamatā ir apjomīgs pētījums, kas ļauj Ingai Žoludei brīvi dzīvot bagātā latviešu valodā un empātijā pret emocionālo rakstnieku Jāni Poruku.

Ingas Žoludes romāns „Vendenes lotospuķe” iznācis sērijā par latviešu literatūras klasiķiem „Es esmu”.  

„Vendenes lotospuķi” Druvienā lasa Inga Žolude, Rīgā – Gundars Āboliņš.

Raidījumu atbalsta: