Radio mazā lasītava šoruden ieceļo arī kādā „izglābto grāmatu vietā” – Springšļu dzirnavās pie Vivianas un Jāņa Zipiem. Tur var svinēt kāzas un baudīt dabas klusumu, bet var arī baudīt grāmatu klusumu bibliotēkā, kur atrodamas grāmatas, kuras šurp veduši cilvēki no tuvākām un tālākām vietām. No šejienes grāmatas atkal ceļo tālāk, piemēram, uz Vāciju, uz Bērzaini, kur saimnieko Inese un Āris Aveni, tur tiekas latvieši no Vācijas, Francijas un Šveices, jo Freiburgai ir tieši tik izdevīga ģeogrāfija.

Viviana Zipa mums uztic palasīt visvērtīgāko bibliotēkas grāmatu – Edvarta Virzas „Straumēnus”, un Gundars Āboliņš lasa to, kas dzirnavām piederas. Bet, runājot ar Inesi un Āri Aveniem, protams, jautājam arī par latviešu rakstnieku piemiņas vietām Eiropā – Zentas Mauriņas Bad Krocingena ir turpat blakus, un mums todien noder kāda Mauriņas eseja par ceļošanu, kas izklausās, kā šodien rakstīta.

Springšļu dzirnavās esam kopā ar „Laika grāmatas” vadītāju Ligitu Kovtunu un mums ļauts ieskatīties vēl topošas grāmatas manuskriptā – Ojāra Celles „Atklātas vēstules”. Par šo grāmatu būs stāsts pēc nedēļas.

 

Raidījumu atbalsta: