Viņš pasludināja sevi par „gleznotāju karali. Radīja leģendas pats par sevi. Mainīja identitāti no labi situēta Rīgas franta līdz pusbadā dzīvojošam māksliniekam. Viņš rakstīja vēstules Viņai. Gleznotājs Jānis Pauļuks māksliniecei Felicitai Pauļukai.

Mākslas zinātnieces Ingrīdas Burānes vadīts Gundars Āboliņš lasa Jāņa vēstules Felicitai, kas tagad publicētas grāmatā „Mīlu Tevi". Izdevis apgāds "Zinātne".

Raidījumu atbalsta: