Grāmatas "Latviešu Brazīlijā. Vārpas kolonija" autore Nora Vilmane Brazīlijā pirmoreiz nonāca 1987. gadā, ciemojoties pie latviešiem.

Stāstot par to, kā Brazīlijā dažādos laikos gan ekonomisku, gan reliģisku apsvērumu dēļ nonāca latvieši, Nora Vilmane liek domāt arī par mūsdienu aizbraukšanu. Priekšvārda autore Janīna Kursīte atzīst, ka "Vārpas ciems nav pazudis no Brazīlijas kartes arī mūsdienās, lai gan iedzīvotāju skaits tajā ir neliels. Vārpas fenomens ļauj miniatūrā paraudzīties uz latviešu izceļošanu gadsimtu gaitā." Grāmatu izdevis "Madris".

Raidījumu atbalsta: