Piedošanas cena, par kuru mēs droši vien nekad neuzzināsim. Arī par to saruna ar vēsturnieku Juri Ciganovu, lasot krievu literatūras teorētiķa un kritiķa Viktora Šklovska „Sentimentālo ceļojumu”. Tās ir atmiņas par laiku no 1917. līdz 1922. gadam, sākot ar Februāra revolūciju Pēterburgā, līdz emigrācijai Berlīnē, bet pa vidu ir fronte Galīcijā un Persijā, Krievija un Ukraina. 

Viktora Šklovska darbu "Sentimentāls ceļojums. Atmiņas 1917- 1922" tulkojis Edvīns Raups, izdevis Jāņa Rozes apgāds, fragmentus lasa Gundars Āboliņš.

Raidījumu atbalsta: