Mīļie  vecāki un bērni!

Tūlīt jūs varēsit noklausīties Astrīdas Lindgrēnes un Ārnes Oita mūzikla «Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta» radiovariantu.

Karlsons uz Latviju pirmo reizi atlidoja 1968. gadā un uz Rīgas Jaunatnes teātra skatuves draiskojās vairāk nekā 500 izrādēs. Tā laika Latvijas bērniem piederēja visbrīnišķīgākais Karlsons pasaulē — Vera Singajevska! Tieši Karlsons iemācīja bērniem viņu sarunās ievīt gan draisko «čau, čau», gan «blbl — sīka vienība», gan «mieru, tikai mieru!».

Bet visas izrādes reiz beidz pastāvēt uz skatuves un paliek tikai atmiņas par redzēto. Lai tā nenotiktu arī ar Karlsonu un Brālīti, Radioteātris 1969. gadā šo izrādi ierakstīja magnetofona lentēs un saglabāja savos arhīvos. Tāpēc arī mēs varam atgriezties tajos senajos laikos, kad rosījās, izgudroja un fantazēja Brālītis un Karlsons.

Karlsonu ierunājusi Vera Singajevska, Brālīti ierakstā izdzīvo Tamāra Soboļeva, Bokas jaunkundzi - Velta Skurstene, savukārt māmiņu ierunājusi Elvīra Baldiņa, tēvu – Vilis Bārda, Betu – Anta Krūmiņa, Bosi – Jānis Vītoliņš, Pelli – Jānis Prauliņš, ugunsdzēsēju – Kārlis Anušēvics. Teicējs – Tālivaldis Āboliņš. Režisori Nikolajs Šeiko  un Anastasija Stepulāne.

Ilustrācijas zīmējuši Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņi.

Lai mums visiem jauka draiskošanās!