Par mākoņaitiņu. Freda Rodrina pasaku stāsta Dace Bonāte.