Dzintarainā pasaka. Imanta Ziedoņa pasaku stāsta Guna Zariņa. Komponists Zintis Cepurnieks. Režisore Irēna Cērmane. 2003. gada ieraksts

"Kā? Tev nav neviena dzintara?" Ieplēta acis kurmis tik platas kā kniepadatas galviņa. Tas nozīmē, ka kurmis bija ļoti izbrīnīts, jo acis kurmjiem ir ļoti maziņas, tikpat kā nemaz nav. "Kā? Un tev nav neviena dzintara?"

"Nav," es teicu.

"Tad nāc man līdzi," teica kurmis. "Tev gan tādas šķidras uzacis," viņš paskatījās manī. "Piesien zobbirstītes virs plakstiņiem, citādi smiltis birst acīs." Un, pamājis man ar ķepu, pazuda alā. Tad izlīda atkal ārā: "Nu, ko tu nenāc?" Es piesēju zobbirstītes sev virs acīm un līdu.

Pēc kādām pāris stundām kurmis man teica: "Tu par lēnu lien. Mēs esam nolīduši tikai desmit metrus. Bet līdz Engures ezeram vēl desmit kilometru. Ej tu labāk pa zemes virsu, es līdīšu pa apakšu! Lai tu mani nepazaudētu, es ik pēc laiciņa celšu rakumu uz augšu un izbāzīšu galvu no zemes. Un, lai tu nesajauktu ar citiem kurmjiem, skaties: man ir viens dzintara zobs..."

 

Radioteātris bērniem un Skola2030 šo lasījumu iesaka kā izmantojamu mācību saturā skolā.

Radioteātrī, iesaistoties Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030), ir tapuši latviešu literatūras ieraksti, kurus skolēni varēs izmantot mācību procesā.