Imanta Ziedoņa "Zaļo pasaku" lasa aktieris Mārcis Maņjakovs. Komponists Zintis Cepurnieks. Režisore Irēna Cērmane. 2003. gada ieraksts.

Radioteātris bērniem un Skola2030 šo lasījumu iesaka kā izmantojamu mācību saturā skolā.

Radioteātrī, iesaistoties Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030), ir tapuši latviešu literatūras ieraksti, kurus skolēni varēs izmantot mācību procesā.