Irbes Treiles pasaku stāsta Ieva Puķe un Kaspars Znotiņš. 2004. gada ieraksts 2 daļās.