Vizmas Belševicas stāstu "Lielais reveranss Zviedrijas karalim" no grāmatas "Bille" lasa Dace Bonāte. Režisors Edmunds Freibergs.

Radioteātris bērniem un Skola2030 šo lasījumu iesaka kā izmantojamu mācību saturā skolā.

Radioteātrī, iesaistoties Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030), ir tapuši latviešu literatūras ieraksti, kurus skolēni varēs izmantot mācību procesā.

Lasījumu un iestudējumu veidošanā piedalās režisori, kuru veikums Radioteātrī klausītājiem labi pazīstams. Viņu pulkā ir Edmunds Freibergs, Irēna Cērmane, Daina Strelēvica. Radio lasījumos un iestudējumos piedalīsies vairāki desmiti aktieru no dažādiem Latvijas teātriem.