"Lībietis dūņās un miglā". Pasaku no Noras Ikstenas krājuma "Pasakas ar beigām" lasa Reinis Boters. Režisors Reinis Boters, skaņu režisors Andis Ploks.

Radioteātris bērniem un Skola2030 šo lasījumu iesaka kā izmantojamu mācību saturā skolā.

Radioteātrī, iesaistoties Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030), ir tapuši latviešu literatūras ieraksti, kurus skolēni varēs izmantot mācību procesā.