"Mans grāmatplaukta stāsts". Latviešu valodas aģentūras skolēnu radošo darbu konkursa labāko sacerējumu lasījumi. 4. raidījums. 10. - 12. klašu skolēnu darbu lasījumi.

Režisors Valdis Lūriņš. Komponists Valdis Zilveris. Skaņu režisors Andis Ploks. Lasa Laura Siliņa un Uldis Siliņš. Redaktore Dzintra Matuzāle. Producentes Māra Eglīte un Velga Līcīte-Meldere.

Īsi citāti no jauno autoru darbiem:

Manas dienas paiet klusumā. Es ieklausos pulksteņa tikšķēšanā un lūkojos istabas četrās sienās. Patiesībā jau es esmu tikai parasts grāmatplaukts, tāpat kā citi. Veclaicīgs koka karkass, divas nelielas durtiņas, ierūsējušas naglas, dzīvoju parastā padomju dzīvoklī. Es glabāju dzīvokļa neparastā saimnieka, dzejnieka, grāmatas. Viņa pleci ir nolīkuši no pasaules smaguma un rūpēm, taču vakaros, pārrodoties mājās, viņš mēdz pat līdz rītam rakstīt dzeju.

 Marta Piļāne, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas10. klase

Grāmatas mūsu ģimenei ir svētas. Jau vairākās paaudzēs tās tiek glabātas un papildinātas. Vecvecāku grāmatas man ir vairāk kā simts gadus vecas. Liels grāmatu lasītājs un izglītots cilvēks pirmskara laikā bija mans vecvectētiņš. Skolotājs un skolas direktors. Daudzas grāmatas viņš saņēmis kā dāvinājumu no toreizējā Latvijas valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa. Piemēram, 1914. gadā Rīgā izdotajā grāmatā “Domas par ateismu” ir ierakstīts – „Pateicībā no Tautas vadoņa K. Ulmaņa Kosas Bedrukalna 1. pamatskolas vadītājam H. Ceplītim”.

 Ance Millere, Ērgļu vidusskolas 12. klase

Katra latvieša grāmatplauktā vajadzētu būt kādam dzejas krājumam. Dzeju, manuprāt, nevar salīdzināt ar grāmatu lasīšanu. Tas ir īpašs process, kuram nav iespējams veltīt pāris minūtes. Latviešu autoru dzeja mani iedvesmo. Retāk mani interesē ārzemju autoru dzeja. Imanta Ziedoņa dzeja ir kas unikāls, it īpaši krājums „Taureņu uzbrukums”.

Līga Lapsiņa, Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.b klase

Ģimene ir aplenkusi ugunskuru, neviens neuzdrīkstas izdvest ne skaņu kā bērēs. Sprakšķēšana, dzirksteļu uzliesmojums. Valda nāvīgs klusums. “Kāpēc?” Vai viņi tik tiešām domāja, ka, slēpjot patiesību, viņi var pasargāt šo desmitgadīgo meitēnu? Grāmatu plaukts bija kļuvis par vienu no mums. Katrs no mums – upuris.

Rolands Kalējs, Briseles II Eiropas skolas 12. klase

Grāmatas plauktā aug kopā ar mani. Tās mani ieaijāja kā bērnu, izglītoja kā spurainu pusaudzi un tagad iedvesmo kā lasīt mīlošu jaunieti. Mana ievērojamā grāmatu kolekcija var lepoties ar aptuveni divsimt dažādiem populāru un mazāk zināmu rakstnieku izauklētiem brīnumiem. Vai esmu šīs visas grāmatas izlasījusi? Protams, nē! Katrai grāmatai jāsagaida savs laiks. Tieši neliela daļa mistērijas un nezināmā dzīvei piešķir jēgas piegaršu…

 Laura Grigule, Preiļu 2. vidusskolas 12. klase

Visa pasaule un tās vēsture ir kā viens liels un sens grāmatplaukts. Milzu grāmatu plaukts ir pildīts ar stāstiem, kas ir tūkstošiem gadu veci. To senajos vākos mīt leģendas un stāsti par cēliem cilvēkiem un to dižiem varoņdarbiem, diemžēl šajos krājumos arī atrodas stāsti par briesmu darbiem un cilvēces kauna traipiem. Pagātni mēs aizmirst un izmainīt nevaram, lai arī cik briesmīga tā būtu. No tās ir jāmācās.

Emīls Auziņš, Rīgas Starptautiskā skolas 12. klase

Pilnīgā klusumā kā maigas pūkas pieskāriens mazs solis izspraucas no sen noputējušās grāmatas. Gaiss tīrs! Actiņas pamirkšķinājis un ar roku pamājis, Karlsons, tas pats, kas dzīvo uz jumta, sauc laukā pārējos. Karlsons laižas lejā no grāmatu plaukta, un viņam lielā lēcienā seko Princis un Mūks Tilles pavadā. Pīters Pens un Zvārgulīte saskatījušies sāk plati smīnēt, jo Vinnijs Pūks, apaļais lācītis, knapi tuntuļo uz priekšu, tāpēc Zvārgulīte nolemj uzbērt tam putekšņus, kas  paceļ viņu gaisā un ļauj lidot. Vēl aiz viņiem seko citi pasaku tēli un kā caur maģisku portālu ieiet sapnī. Manā sapnī!

 Agneta Āboltiņa, Elejas vidusskolas 11. klase

Vakaros vai rītos, kad gulēju blakus grāmatu plauktam, mēdzu izvilkt putekļainās grāmatas un pētīt tās. Tur bija visa tik daudz, ka tajā brīdī sāku apzināties savu nezināšanas apmēru. Un šādi mirkļi manā dzīvē kļūst ļoti svarīgi, citādāk var visu dzīvi nodzīvot, nezinot, ka nezinu.

Daniels Kevins Berkans, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 12.a klase

Jā, es joprojām spilgti atceros krāsainās bērnības atmiņas, to, cik daudz brīnumu atklāti, cik daudz nedarbu darīts. Bet tagad manī mīt sajūta, it kā piecpadsmit plaukti manā dzīves grāmatplauktā nemaz nepiederētu man. Šķiet, ka tas ir manas dvēseles iepriekšējās dzīves piedzīvojums.

Arita Mieze, Valmieras Viestura vidusskolas 10.a klase

Latviešu valodas aģentūra jau piecpadsmit gadus Eiropas Valodu dienā izsludina ikgadējo radošo darbu konkursu skolēniem. 2021. gada konkursa tēma bija “Mans grāmatplaukta stāsts”. Kopumā tika saņemti 1090 darbi – esejas, dzejoļi, domraksti un zīmējumi gan no Latvijas, gan latviešu skolām ārzemēs. Skolēnu labākie darbi tiek izdoti grāmatās. Šī ir jau piecpadsmitā grāmata skolēnu radošo darbu sērijā, un šajā grāmatā publicēti 417 skolēnu darbi.