"Laimes zeme". Margaritas Stārastes pasaku stāsta Rūdolfs Plēpis un Radio bērnu drāmas studijas dalībnieki. 1993. gada ieraksts.

Radioteātris bērniem un Skola2030 šo lasījumu iesaka kā izmantojamu mācību saturā skolā.

Radioteātrī, iesaistoties Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030), ir tapuši latviešu literatūras ieraksti, kurus skolēni varēs izmantot mācību procesā.