„Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”. Latviešu valodas aģentūras ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētāju darbu lasījumi.

Konkursā bija iesūtīti 689 literārie darbi no dažādiem Latvijas novadiem un arī no latviešu skolām pasaulē – Ņujorkas Latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas pamatskolas, Vašingtonas Latviešu ev. lut. draudzes pamatskolas, Mineapoles un Sentpolas Latviešu skolas, Briseles 2. Eiropas skolas, Bostonas Latviešu skolas, Tallinas Eiropas skolas un  Hāgas Eiropas skolas. Darbus iesūtīja arī Latviešu valodas aģentūras tālmācības platformas „Clasflow” valodas apguves nodarbību audzēkņi no dažādām valstīm.

Raidījumu cikla radošā komanda: aktieri Gundars Grasbergs un Inga Misāne, režisors Valdis Lūriņš, skaņu režisors Valdis Zilveris, redaktore Dzintra Matuzāle.

Pirmajā raidījumā skan 1.-4. un 5.-9. klašu skolēnu radošo darbu fragmenti. Lūk, to autori: Abigaila Kostigova, Adrians Borisjuks, Denīze Valaine, Dominiks Aglonietis, Elizabete Doku, Ērika Žbankova, Haralds Bušmanis, Katrīna Gžibovska, Loreta Garkalne, Matīss Millers, Raimonds Stalidzāns, Zlata Dolgova, Alīna Estere Orlova, Anna Petrušina, Arvis Ormanis, Dāvis Krētainis, Edvards Lejiņš, Līva Kilgišova, Elīna Ķēniņa, Elza Pakule, Rūdolfs Hāze, Katrīna Meiksnere, Kristiāna Čakše, Kristīna Rosa.

 

Projekta vadītājas Māra Eglīte un Velga Līcīte-Meldere.

2023. gada ieraksts.