„Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”. Latviešu valodas aģentūras ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētāju darbu lasījumi.

Raidījumu cikla radošā komanda: aktieri Gundars Grasbergs un Inga Misāne, režisors Valdis Lūriņš, skaņu režisors Valdis Zilveris, redaktore Dzintra Matuzāle.

Otrajā raidījumā skan 5. – 9. klašu un 10. – 12. klašu skolēnu radošo darbu fragmentus.  Lūk, to autori: Loreta Lazdiņa, Marta Dita Borherta, Meinards Zalāns, Monta Tumpele, Morics Jegi, Ņikita Fiļimonovs, Patrīcija Roze, Raiens Regnārs Rolavs, Tālivaldis Spaniers, Terēze Stepiņa, Zigis Kārklis, Kristīne Pucena un Emīlija Karīna Vīksne.

"Konkursā sagaidījām ļoti lielu pieteikumu skaitu – 1023 radošos darbus – esejas, dzejoļus, domrakstus un zīmējumus no Latvijas un latviešu skolām ārzemēs: 689 – literāros darbus un 334 zīmējumus. No katras skolas varēja iesūtīt tikai deviņus darbus, tas nozīmē, ka konkursā piedalījās daudz vairāk bērnu un jauniešu," atzīst Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja Velga Līcīte-Meldere. "Arī šogad tiks turpināta skolēnu radošo darbu izdevumu sērija, un interesantākie darbi tiks iekļauti grāmatā. Skolēnu radošo darbu sērijā izdotas jau sešpadsmit grāmatas. Visas grāmatas brīvpieejā ir atrodamas Latviešu valodas aģentūras mājaslapā."

    

Projekta vadītājas Māra Eglīte un Velga Līcīte-Meldere.

2023. gada ieraksts.