Vai vajag ticēt brīnumiem un neredzamām lietām, un neticamiem stāstiem. Par to runāsim ar Elzu. Lasām Grietas Baulas grāmatu "Ābeļkalna noslēpums" (Zvaigzne ABC) un Ineses Zanderes "Neredzamos plāksterīšus" (Liels un mazs).