Vai vajag stāstīt stāstus, kur kādam sāp sirds? Turklāt tādu ir simtiem un tūkstošiem. Par to runājam ar Rutu, kad lasām pusaudžiem domāto Ievas Samauskas grāmatu "Govs uz bagāžnieka" (Pētergailis). Bet otrs stāsts ir par Ukrainu. Tā autors ir Dzintars Tilaks ikdienā tikās ar ukraiņu ģimeni un tā tapa stāsts "Zlatas ceļš" (Zvaigzne ABC), kas ir par meiteni un viņas ceļu, glābjoties no kara.