Vai dzīvošana un izdzīvošana ir viens un tas pats? To domāsim kopā ar Miķeli, kad lasīsim Viestura Ķerus garstāstu "Korras pasaules" (Liels un mazs) un Gendruša Morkūna grāmatu "No Nomdirša dzīves" (Zvaigzne ABC).