Lai arī citādi, Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki būs. Par to pārliecināti to kolektīvu vadītāji un dalībnieki, kuri izlēmuši teikt jā un piedalīties e-svētkos. Dodamies uz Vidzemi, kur tiekamies ar Smiltenes tautas un modernās dejas dejotājiem, Valmieras koklētāju ansambli un Limbažu vokālo ansambļu dziedātājiem, kā arī Limbažu un Krimuldas apvienotā simfoniskā orķestra dalībniekiem, lai saprastu, kāds noskaņojums vada svētku dalībnieku vidū un cik gatavi viņi ir pēc garā pandēmijas laika dziedāt, dejot un muzicēt, lai attālinātie skatītāji viņu veikumu ar prieku varētu vērot video formātā.

Svētkos plāno piedalīties 22 kolektīvi, atklāj Limbažos novada dziesmu un deju svētku koordinatore Sigita Upmale.

Aptauja liecina, ka 45% dalībnieku vecāki atbalstīja pat vienas dienas aktivitātes Rīgā, lielākā daļa atbalstīja svētku notikumus Limbažos. 

Limbažu un Krimuldas apvienota simfoniskā orķestra vadītājs Aivars Buņķis uzsver, ka īstā gatavošanas svētku notikumiem būs vasaras nometnē, kad būs iespēja būt kopā klātienē. Un 31. jūlijā būs koncerts vecākiem, ko varētu arī filmēt. Aivars Buņķis norāda, ka attālināti var spēlēt pa vienam, bet ne orķestris kopā. Jābūt visiem klātienē. Nometnes laikā taps apmēram 40 minūšu programma.

Orķestra dalībnieces vērtē, ka arī attālināti var apgūt instrumenta spēli, bet pietrūkst kopā muzicēšanas. Nometnē ir laba sajūta. Par e-svētkiem ir nedaudz skepse, jo gribētos jau svētkus klātienē.

E-dziesmu svētkiem gatavi arī dziedātāji, pārliecināta vokālās grupas "Pogas" vadītāja Dace Robule. Audzēkņi atzīst, ka tieši skolotāja ir noturējusi visus kopā. Dace Robule atklāj, ka ziemā gājusi gandrīz pie katra ciemos un aicinājusi pastaigā, bijušas sarunas par dzīvi, par notiekošo. Tā kā daži dzied jau kopš 1,5 gadu vecuma, skolotāja audzēkņiem ir gandrīz kā mamma. Bet galvenais, ka viņiem patīk dziedāt!

"Es jau ceru, ka tas viss reiz beigsies un mēs varēsi stāvēt uz lielās estrādes un dziedāt, un sajust to labo sajūtu, to dievišķīgo sajūtu," bilst Dace Robule, piedaloties šajos, citādajos svētkos.

Par līdzdalību svētkos un aizvadītos interesanto gadu stāsta arī vokāli instrumentālā ansambļa "Eži" un folkloras kopas "Kamolītis" dalībnieki. Folkloras kopās dalībnieki atklāj, ka kopā palīdzējušas attālinātajā laikā noturēties atmiņas par iepriekš piedzīvoto koncertos un festivālos. Bet tiem, kas nav piedalījušies svētkos, gribētos pamēģināt, kā tas ir, piedalīties dziesmu svētkos Rīgā.

Valmieras skolēnu kolektīvu vadītāji jau maijā pateica, ka šajos e-dziesmu svētkos nepiedalīsies, jo zoom nav koris un e-dziesmu svētki nav dziesmu svētki.

Valmieras koklētāju ansambļa "Kokles balss" vadītāja Dace Priedīte nav tik strikti noskaņota. Viņas koklētājiem ir jau divu Skolēnu dziesmu un deju svētku pieredze, šie varēja būt īpaši, jo jaunieši beidz skolu un tas varēja būt skaists noslēguma viņu kopā būšanai.

"Es esmu par jauniešiem un jauniešu kopā būšanu," atzīst Dace Priedīte, bet bilst, ka saprot kopējo nostāju un arī atbalsta, bet ar saviem sešiem lieliskajiem jauniešiem būtu piedalījusies svētkos.

Arī paši ansambļa jaunieši atzīst, ka ir žēl, ka nevar piedalīties svētkos, arī citādajos svētkos. Būtu sajūta, ka piedalās. Skumji, ka nav beigu kulminācijas.

"Es teiktu, ka puse. Ja runājam par dziedātājiem un dejotājiem, labvēlīgāka situācija ir dejotājiem, dziedātājiem bija grūtāk uzturēt. Bet gaidījuši un cerējuši viņi bija," atklāj Smiltenes deju kolektīvu vadītāja un dziesmu svētku koordinatore Inga Sīmane

par to, cik no 603 kolektīvu dalībniekiem, kas sāka gatavoties svētkiem, atbalstījuši e-svētkus.

Laura Reimane, lai arī piekrīt, ka dejotājiem bijis vieglāk attālinātajā laikā, e-svētkiem jēgu nesaskata, jo nekādu repertuāru nevar nodejot. Projekts "Svinam sauli" bijis uzrāviens bērniem, bet vairāk negribas zoom, jo tas nav tas. Viņa ar saviem dejotājiem nepiedalās e-svētkos.

Marita Rieksta-Krivjonoka ar "Dadzīšiem" piedalās arī e-svētkos un atzīst, ka bērni jūtas laimīgi atkal tikties, lai arī arvien nevar sadoties rokās un tautas dejas savā ziņā pārvēršas par līnijdejām. Svarīgi ir vispār saglabāt tradīciju. 

Ieva Atare māca dejas bērnu deju kolektīvam "Buciņi" un jauniešu deju kolektīvam "Buki", viņa plāno vasarā skaistā pļavā satikšanos

Kristiāna Vincjune māca modernās dejas un viņa ir par e-svētkiem šogad, kurus nevajag pārcelt par vēl vienu gadu, jo citādi visu laiku ir viens repertuārs.

Paši dejotāji bilst, ka šis bijis pārdomu gads un tā bijusi iespēja izvērtēt, vai tiešām grib veltīt laiku dejošanai.